Bezpłatna taksówka dla seniorów z Kielc

Z usługi transportowej mogą korzystać mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 65 rok życia i mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Zgłoszenia i odwołania przejazdów można dokonywać pod numerem telefonu – 514 643 274 – w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w 2023 roku nadal będzie realizował Program „Korpus wsparcia seniorów”.

Przejazdy na terenie Kielc mogą odbywać się do urzędu, banku lub placówki medycznej.

Zasady realizacji usługi:

1) Przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00,

2) Z usługi transportowej można korzystać 2 razy w miesiącu i maksymalnie 8 razy w roku,

3) Potrzebę skorzystania z usługi transportowej może zgłosić senior lub w jego imieniu rodzina, podmiot leczniczy, instytucja,

4) Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko seniora, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane dotyczące przejazdu (datę, godzinę i adres, nazwę instytucji lub placówki medycznej).

Powrót na początek strony