Bezpłatne przejazdy dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Od 10 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje bezpłatne usługi transportowe przeznaczone dla osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, które potrzebują transportu specjalistycznego.

Do tej pory w Kielcach realizowany był program „Taksówka dla Seniora”. W 2021 roku wykonano 1085 przejazdów. W tym roku w ramach „Usługi transportowej dla seniora” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie realizował przejazdy własnym samochodem.

- Zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc jest duże. Dla osób starszych czy niepełnosprawnych mających trudności z samodzielnym poruszaniem się komunikacją miejską dostanie się do placówki medycznej, banku, urzędu czy na cmentarz, żeby odwiedzić bliskich jest nie lada problemem – mówi Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zgłoszenia i odwołania przejazdów należy dokonywać pod numerami telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

41 331-25-34 wew. 200

41 367-67-19 wew. 200

41 362-68-82 wew. 200

- Zasady pozostają bez zmian. Przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Z usługi transportowej można korzystać 2 razy w miesiącu i maksymalnie 6 razy w roku. Potrzebę skorzystania z usługi transportowej może zgłosić Senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja – informuje Magdalena Gościniewicz.

Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem usługi. Odwołanie przejazdu powinno nastąpić nie później niż 1 dzień przed planowaną usługą. Kierowca może zaczekać z transportem powrotnym, jeżeli wizyta trwa do 30 minut. W przypadku wizyty dłużej niż 30 minut, Senior może się umówić na konkretną godzinę lub telefonicznie ustalić godzinę powrotu.

- Przejazdy odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką. Kierowca jest zobowiązany do dezynfekcji najczęściej dotykanych elementów pojazdu oraz ozonowania wnętrza samochodu – podkreśla dyrektor MOPR-u.

Szczegóły oraz druk oświadczenia są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Powrót na początek strony