Biała sobota z Funduszami Europejskimi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 13 maja na Białą sobotę z Funduszami Europejskimi. W godzinach 9.00-14.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach realizowanych przez ŚCO programów profilaktyki onkologicznej.

Podczas akcji dostępne będą:

1. Bezpłatna cytologia (konwencjonalna i na podłożu płynnym - dwa badania podczas jednej wizyty) dla pań w wieku 25-59 lat – zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy; rejestracja na cytologię: 609 99 00 33.

2. Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50-69 lat – zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi; rejestracja na mammografię: 607 77 88 88.

3. Bezpłatna niskodawkowa tomografia komputerowa płuc dla osób w wieku 55-74 lata, długotrwale palących papierosy; zapisy na badanie NDTK: 885 77 99 88.

4. Akcja edukacyjno-profilaktyczna: pomiar BMI, ciśnienia tętniczego, nauka samobadania piersi na fantomach, edukacja w zakresie prewencji nowotworów i  realizowanych przez ŚCO programów profilaktyki onkologicznej, konsultacje dietetyczne.

ŚCO zachęca do wcześniejszej rejestracji telefonicznej na badania.

Badania są wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów:

· Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka piersi – subregion południowy RPSW.08.02.02 -26-0003/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Więcej informacji o projektach: https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi-2021-2023 oraz https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-macicy-2021-2023 

· Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, POWR.05.01.00-00-0002/19; projekt „Profilaktyka nowotworów płuc” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie: https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-nowotworow-pluc

Źródło: ŚCO

Powrót na początek strony