Bliżej budowy wschodniej obwodnicy Kielc

To pierwszy krok w stronę budowy wschodniej obwodnicy Kielc. Prezydent Bogdan Wenta oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, podpisali umowę dot. opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Dokument ma powstać do 2022 roku.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej pozwoli na wybranie najkorzystniejszego wariantu przebiegu inwestycji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Budowa wschodniej obwodnicy Kielc będzie wspólnym przedsięwzięciem samorządów miasta i województwa.

Porozumienie o współpracy zakłada m.in. określenie zasad finansowania opracowania koncepcji. Województwo poniesie 70 procent kosztów, miasto – 30 procent. Pieniądze te są zatwierdzone i zapisane w budżetach obu samorządów. Dzisiejsza decyzja umożliwia ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy.

Budowa obwodnicy zostanie podzielona na trzy etapy. Nowa droga połączy DK 73, S7 i S74 oraz DW 745, DW 763  i DW 764. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia oraz pobudzenia ekonomicznego rozwoju wschodniej części miasta.

Wschodnia obwodnica Kielc ma być drogą o kategorii GP, spełniającą parametry drogi klasy S. Kilkunastokilometrowy odcinek będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Jeżeli zostaną zapewnione środki na ten cel, budowa może zostać ukończona w 2026 roku.

Według wstępnych szacunków finansowych, koncepcja może kosztować około pół miliona zł. Koszt budowy całej wschodniej obwodnicy miasta prawdopodobnie wyniesie 500 mln zł.

Powrót na początek strony