BohaterON – włącz historię

Rusza VI edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej BohaterON – włącz historię! Wysyłając kartkę, każdy może okazać pamięć Powstańcom Warszawskim i realnie im pomóc. A zgłaszając kandydatów do Nagrody BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich, wspólnie docenić tych, którzy pielęgnują pamięć o wydarzeniach sprzed lat i opowiadają historię Polski XX wieku.

Symboliczną datą 1-go sierpnia, w dzień 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  rozpoczynają się działania związane z kampanią BohaterON – włącz historię! Projekt ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję historii Polski XX wieku. Kampania jest realizowana przez organizacje pozarządowe od 2016 roku zgodnie z hasłem Pamięć – Edukacja – Pomoc. W ramach akcji po raz szósty, każdy kto chce uhonorować i wesprzeć uczestników Powstania Warszawskiego, będzie mógł do nich wysłać za pośrednictwem strony www.bohateron.pl kartkę, która nie tylko łączy pokolenia, ale również realnie pomaga. 

Pokaż, że pamiętasz i wspierasz

Organizatorzy akcji dają wszystkim możliwość okazania pamięci indywidualnej o Powstaniu Warszawskim, przekazywanej Bohaterom tamtych dni w formie kartek. BohaterON angażuje się w pomoc bezpośrednią skierowaną do Powstańców. Pomaga w codziennych obowiązkach, koordynuje pomoc medyczną i opiekę pielęgniarską, dowozi obiady, dostarcza środki ochrony, wspiera materialnie. Od 2020 roku każdy, kto chce uhonorować uczestników walk o stolicę, może również pomóc dzięki odpłatnej kartce online, która w formie drukowanej trafia do Powstańców.
– W ubiegłym roku, kiedy na świecie pojawiła się pandemia koronawirusa, zrezygnowaliśmy z zachęty do wysyłania własnoręcznie robionych pocztówek czy listów, na rzecz kartek wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Odręczna korespondencja była wyjątkowa, bardzo angażująca naszych Bohaterów i z całą pewnością dawała im mnóstwo radości, o czym świadczy fakt, że na te wiadomości osobiście odpisywali. Tak było, ale siłą rzeczy z upływem kolejnych lat, sprawia im to coraz więcej trudności, nie są w stanie na wszystkie listy odpowiedzieć. Postanowiliśmy zmienić formułę akcji. Nasz pomysł spotkał się ze zrozumieniem odbiorców kampanii i samych Powstańców – wyjaśnia Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka projektu BohaterON - włącz historię, prezes Fundacji Pokolenia Kolumbów.

Całoroczna akcja wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich

Przez cały rok każda zainteresowana osoba może wysłać pocztówkę z życzeniami oraz wyrazami uznania i szacunku do Powstańców. Jak można to zrobić? Wchodząc na stronę www.bohateron.pl wybieramy jeden z trzech dostępnych projektów kartki – w wariantach: 10 zł (kartka brązowa), 50 zł (kartka srebrna) lub 100 zł (kartka złota). Po wybraniu kartki internauta może ją wypełnić z limitem 25 słów – tylu, ile maksymalnie można było zawrzeć w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego. Środki w ten sposób zgromadzone zostaną przeznaczone na wydruk oraz przede wszystkim - na bezpośrednią, bieżącą pomoc dla bohaterów walk o stolicę.
   
- Nasze pokolenie ma jeszcze szansę bezpośrednio czerpać z doświadczeń Powstańców Warszawskich. Utrzymanie relacji z tak wartościowymi ludźmi, pełnymi troski, ale i wiary w nas, jest niezwykle cenne. Dlatego po raz szósty włączamy pamięć o historii i o ludziach, którzy ją tworzyli. Wyślij kartkę, pokaż, że pamiętasz i wspierasz – to nasze hasło, które mamy nadzieję, przemówi do tysięcy osób w kraju i nie tylko – dodaje Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii BohaterON - włącz historię!, prezes Fundacji Pokolenia Kolumbów.

Nagroda BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich

Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują działania pielęgnujące pamięć o historii Polski i jej bohaterach. By pokazać ich pracę i jej wyjątkowe efekty, a także – na tej kanwie – zachęcić innych do opowiadania pięknej i nierzadko trudnej historii Polski, organizatorzy kampanii zapraszają do wzięcia udziału w III edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich.

– Trzy lata temu ustanowiliśmy Nagrodę BohaterONy im. Powstańców Warszawskich, by wyróżnić tych, którzy taką wyjątkową umiejętność posiadają oraz by zmotywować innych do realizowania podobnych inicjatyw promujących i pielęgnujących wiedzę na temat historii Polski XX w. – tłumaczy Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni Nagrody BohaterONy.

Celem Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Laureatów w każdej z siedmiu kategorii – instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz – wybierze Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli polskiego rządu, środowisk kombatanckich, historyków i ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy.

Udział w wyborze laureatów będą mieli również internauci, którzy głosując za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl w każdej kategorii przyznają Złotego BohaterONa Publiczności.

Kandydata do Nagrody może zgłosić każda pełnoletnia osoba – wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie kampanii i przesłać jego skan wraz ze zgodą kandydata na adres nagroda@bohateron.pl. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od 1 do 31 sierpnia. Następnie, od 14 września do 14 października będzie można zagłosować na nominowanych poprzez stronę bohateron.pl. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu raz dziennie na jednego Nominowanego w każdej z kategorii.

– Chcemy wspólnie docenić tych, którzy podtrzymują pamięć o historii Polski: społeczników, pasjonatów, artystów, dziennikarzy, instytucje, firmy – wszystkich, którzy swoim zapałem i kreatywnością sprawiają, że historia staje się zrozumiała i ciekawa. Na potrzeby kampanii stworzyliśmy spot, który informuje o Nagrodzie, ale też ma za zadanie wzbudzić w nas odbiorcach refleksję - wyjaśnia Łesiuk-Krajewska.

W promocję kampanii włączyli się znani polscy aktorzy, od lat związani z kampanią: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca, Małgorzata Kożuchowska oraz Michał Czernecki. Wszyscy wystąpili w spocie promującym akcję. Towarzyszył im Powstaniec Warszawski, Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”.

- Spot ma formę osobistego dialogu pomiędzy aktorami, wymiany spostrzeżeń dotyczących historii Polski XX wieku. W materiale filmowym ambasadorzy zwracają uwagę widzów na istotę wydarzeń, które zbudowały historię naszego kraju, a o których należy pamiętać. Jednocześnie, spot zachęca do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, promujących historię Polski XX wieku oraz zgłaszanie swoich kandydatów do Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich i do głosowania w plebiscycie. - tłumaczy Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii BohaterON - włącz historię! - Jesteśmy bardzo dumni, że w spocie wystąpił Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”, Powstaniec Warszawski, który mimo swojego sędziwego wieku (93 lata), z radością wziął udział w nagraniu. Przekonacie się Państwo, jaką ma siłę a jednocześnie ciepło w spojrzeniu. Nie trzeba efektów specjalnych, by poczuć prawdziwe emocje patrząc w oczy, które widziały tak wiele – dodaje Łesiuk-Krajewska.

Sukces minionych edycji projektu to ponad 1 mln kartek wysłanych do bohaterów walk o stolicę, 1,2 miliona złotych przeznaczonych na pomoc bezpośrednią dla Powstańców oraz ponad 900 tysięcy uczniów zaangażowanych w działania edukacyjne. Nagrodą BohaterONy im. Powstańców Warszawskich dotychczas wyróżniono łącznie 47 osób, firm i instytucji.

Powrót na początek strony