Budowa nowej siedziby „Kubusia” idzie zgodnie z planem

Prace przy budowie nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” nabierają tempa. Na potrzeby kieleckiej sceny młodego widza zaadaptowane zostaną budynki zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej. Wzmocnione zostały już fundamenty zabytkowych budynków i rozebrany został łącznik między nimi. Niebawem rozpoczną się prace rozbiórkowe w środku dworu starosty.

Siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach powstaje na bazie pochodzących z XVIII wieku budynków na Wzgórzu Zamkowym: dawnej kuźni i dworu starościńskiego. Budowa rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku.

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Został już wyburzony łącznik między budynkami, wzmocniliśmy fundamenty dworu starościńskiego i częściowo budynku dawnej kuźni. Zabezpieczyliśmy też teren pod przyszły wykop, który poprzedzi budowę nowego łącznika, w którym będzie scena - mówi Paweł Krzysiek kierownik budowy z firmy Anna-Bud.

Wkrótce rozpoczną się prace rozbiórkowe w środku głównego budynku. Przygotowywana jest konstrukcja, która będzie utrzymywać ściany elewacyjne podczas wyburzania niemal wszystkich ścian działowych i nośnych. W ten sposób powstanie przestrzeń, w której powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami.

Między dawną kuźnią, a głównym budynkiem powstanie nowy łącznik prowadzący do pomieszczeń administracyjnych, pracowni oraz części garderób. W budynku dawnej kuźni zachował się zabytkowy strop ze sklepieniem kolebkowym, który zostanie wzmocniony, a kamienne mury w przyszłej sali konferencyjnej będą częściowo wyeksponowane.

- W budynku dawnej kuźni prowadzimy prace związane z montażem elementów konstrukcyjnych pod przyszłe otwory, zakończyły się również roboty wyburzeniowe przy posadzkach. Obecnie przygotowujemy również teren pod pracę dźwigu, który niebawem pojawi się na budowie - mówi Paweł Krzysiek kierownik budowy z firmy Anna-Bud.

Zabytkowy mur od strony Pałacu Biskupów zostanie zabezpieczony i zrewitalizowany, jego pozostała część oraz brama zostaną odnowione. To przez nią widzowie będą przechodzić do głównego wejścia teatru, które powstanie od strony północnej głównego budynku.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru "Kubuś" ma zakończyć się w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Powrót na początek strony