Budowa nowej siedziby teatru „Kubuś” weszła w kolejny etap

Prace przy adaptacji budynków w dawnym zespole więziennym na Wzgórzu Zamkowym przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie wykonawca zdemontował dach dawnego Dworu Starościńskiego, wyburzył jego ściany działowe, oraz stropy. Wcześniej wzmocniono fundamenty budynku oraz ściany zewnętrzne przy pomocy specjalnych stalowych konstrukcji. Rozburzono też ścianę północną, w ten sposób utworzona została przestrzeń, w której powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami.

Główny budynek Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Otrzyma nowy dach, część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W obiekcie powstaną też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet.

Wyraźny postęp prac widać w budynku dawnej kuźni, w której powstaną pomieszczenia administracyjne, część garderób i lalkarnia. Wewnątrz budynku trwa skuwanie tynków wewnętrznych, częściowe rozbiórki ścian i stropów oraz prace budowlane związane z wymurowaniem nowych ścian pod potrzeby klatki schodowej oraz nowego układu pomieszczeń.

W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie realizację robót w zakresie przebudowy linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, a także prace związane ze wzmocnieniem sklepień oraz izolacji podziemnych w części administracyjnej.

W kolejnym etapach planowane jest wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych części teatru przeznaczonej dla widzów oraz w części administracyjnej. Zaplanowano również odtworzenie muru przy wejściu głównym i rewitalizację muru więziennego z wieżyczką strażniczą.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru "Kubuś" rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

RPO EFRR.jpg

 

Powrót na początek strony