Budżet Obywatelski. Poznaliśmy projekty ocenione pozytywnie i negatywnie

Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną, mogą do 7 września złożyć odwołanie od tej decyzji. Komisja ds. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego rozpatrzy je na posiedzeniu jawnym zaplanowanym na 20 września. Dwa dni później poznamy ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania. Od 22 września do 5 października mieszkańcy będą mogli w internetowym głosowaniu wybierać projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane.

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili 179 projektów w tym:

• 6 projektów oceniono negatywnie pod względem formalnym,

• 3 projekty zostały wycofane przez Wnioskodawców na etapie weryfikacji formalnej,

• 170 projektów podlegało weryfikacji merytorycznej,

• 6 projektów zostało wycofanych przez Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej,

• 140 projektów zostało ocenionych pozytywnie,

• 24 projekty zostały ocenione negatywnie.

Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.

Do 7 września wnioskodawcy, których projekty uzyskały opinię negatywną mogą złożyć odwołanie od tej decyzji. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatrzy je na posiedzeniu zaplanowanym na 20 września.

22 września na stronie bo.kielce.eu zostanie opublikowana ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania.

Głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 22 września i potrwa do 5 października.

Podobnie jak w ubiegłym roku będzie się ono odbywało wyłącznie elektronicznie, poprzez formularz dostępny na stronie bo.kielce.eu. Wymagane będzie przy tym podanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany sms z kodem weryfikacyjnym - przy czym na jeden numer może zostać wysłany wyłącznie jeden sms.

W ramach jednego głosu można wskazać maksymalnie: 1 projekt inwestycyjny duży, 3 projekty inwestycyjne małe oraz 4 projekty nieinwestycyjne i 2 projekty „zielone”.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu czy telefonu komórkowego, zaplanowaliśmy możliwość oddania głosu w specjalnie do tego przeznaczonych punktach.
W tym roku będzie można oddać głos na wybrane projekty w następujących miejscach:

 1. Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
 2. Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 , Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
 3. Klub Seniora, ul. Św. Stanisława Kostki 4a od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00  
 4. Filia Klubu Seniora, ul. Stefana Żeromskiego 44 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 5. Klub Seniora, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 6. Klub Seniora, ul. Warszawska 151 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 7. Klub Seniora, Al. Legionów 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 8. Filia Klubu Seniora, ul. Urzędnicza 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 9. Klub Seniora, ul. Hoża 39 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 10. Klub Seniora, ul. Naruszewicza 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 11. Klub Seniora, ul. Tujowa 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 12. Klub Seniora, ul. Marii Konopnickiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 13. Klub Seniora, ul. Krzemionkowa 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 14. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 6, ul. Wikaryjska 1: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00 – 17:00, środa 9:00-15:00
 15. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 8, Barwinek 31: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00 – 18:00, środa, sobota   9:00-15:00.

Przypominamy, że na realizację Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 przeznaczono kwotę 8 400 000 zł, w tym 5 000 000 zł na projekty inwestycyjne duże,
 2 100 000 na małe, na projekty nieinwestycyjne zaplanowano 300 000 zł oraz 1 000 000 zł na projekty zielone.

Wyniki tegorocznej edycji poznamy najpóźniej 19 października.

Powrót na początek strony