Centrum Kształcenia Zawodowego nagrodzone

Centrum Kształcenia Zawodowego zostało laureatem XX edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na Szlaku Słońca i Śniegu.” Inwestycja zrealizowana przez Miasto Kielce zwyciężyła w kategorii - obiekty użyteczności publicznej.

Konkurs „O Kryształową Cegłę” organizowany przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, jest spójny ze Strategią Rozwoju województw Polski Wschodniej. Jego celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.

W ocenie projektów Międzynarodowa Kapituła wzięła pod uwagę m.in. wdrażanie prorozwojowej polityki budowlanej, podnoszenie jakości przestrzeni zabudowy, wprowadzanie nowych myśli w kształtowaniu ładu i porządku urbanistycznego oraz wdrożenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, związanych z budownictwem energooszczędnym.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach tworzy nową przestrzeń dla edukacji zawodowej i rozwoju, której celem jest nauka - praktyka - zawód zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami mieszkańców, możliwościami oraz potrzebami lokalnej gospodarki.

CKZ w Kielcach stanowi nowoczesne i nowatorskie podejście do edukacji zawodowej uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego na potrzeby lokalnej gospodarki. Kształcenie w Centrum skupia się wokół inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego obejmujących przemysł metalowo-odlewniczy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Powrót na początek strony