„Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców Kielc. Wypełnij deklarację!

Przygotowując się do złożenia wniosku w drugim naborze Programu „Ciepłe Mieszkanie” Miasto Kielce zwraca się z prośbą do mieszkańców budynków wielorodzinnych i zarządców małych wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, obejmującego koszty wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali o wypełnienie deklaracji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły zasady drugiego naboru wniosków dla gmin, chcących wziąć udział w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, co po zawarciu umowy z regionalnym WFOŚiGW może umożliwić mieszkańcom otrzymanie dotacji do likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła i przeprowadzenie prac zwiększających efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych.

Dla osób fizycznych nadal warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest likwidacja nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, znajdującego się w lokalu mieszkalnym. W stosunku do poprzedniej edycji program został rozszerzony o dotacje na realizacje prac termomodernizacyjnych w małych wspólnotach mieszkaniowych, tj. budynkach, w których znajduje się 3 do 7 mieszkań, nawet jeśli już teraz mają efektywne ciepła.

Szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, wskazują przygotowane przez Urząd Miasta Kielce i udostępnione poniżej deklaracje.

POBIERZ DEKLARACJĘ DLA OSOBY FIZYCZNEJ (PDF)

POBIERZ DEKLARACJĘ DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (PDF)

Złożenie deklaracji chęci przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nie jest gwarancją otrzymania dotacji. Jednym z warunków udzielenia dofinansowania będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu, który zostanie udostępniony przez miasto. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 36-76-466 w Referacie ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub wchodząc na stronę programu przygotowaną przez Miasto Kielce.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu, są proszone o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce), w  kancelariach ogólnych Urzędu Miasta Kielce, pok. nr 12 – na parterze (Rynek 1, ul. Strycharska 6) lub wysłanie pocztą na adres Wydziału.

Termin składania deklaracji upływa 10 listopada 2023 r.

Nabór wniosków dla gmin trwa do końca stycznia 2024 r. w zależności od dostępności środków.

Powrót na początek strony