CK Technik rośnie w oczach

To będzie najnowocześniejsze w kraju miejsce do praktycznej nauki zawodu. Powstające w okolicy skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ul. Olszewskiego Centrum Kształcenia zawodowego odwiedził dziś prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Celem CK Technik jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry dla branży metalowo - odlewniczej, informatycznej, elektrycznej oraz elektronicznej.

Obiekty CK Technik powstają w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Osi 6 ,, Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Centrum będzie prowadzić praktyczną naukę zawodu dla uczniów kieleckich szkół zawodowych oraz osób dorosłych, które chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Prowadzone w Centrum kształcenie będzie odbywać się w ramach publicznego systemu oświaty dla mieszkańców Kielc oraz regionu i ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych 

W ramach nowo tworzonej infrastruktury  zostaną udostępnione nowoczesne pracownie, gdzie będzie prowadzona działalność edukacyjna w czterech branżach:

  • obróbki metalu
  • mechanicznej / mechatronicznej
  • elektrycznej / elektronicznej
  • informatycznej.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa kluczowe etapy:

  1. Etap 1 - roboty budowlane obejmujące obiekt kubaturowy o pow. 7830 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu
  2. Etap 2 - wyposażenie techno-dydaktyczne 30 pracowni praktycznej nauki zawodu

Stan zaawansowania Etapu 1 – roboty budowalne wynosi ok. 80% . Umowny termin zakończenia planowany jest do końca marca br. Wartość robót budowlanych wynosi 37 342 423,10 PLN.

Proces wyposażania pracowni rozpocznie się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i odbiorach końcowych ze strony inwestora (Miasta Kielce).

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony