Coraz mniej czasu na złożenie obowiązkowej deklaracji o emisyjności budynków

30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku - dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r.

Dla ułatwienia dostępu do informacji na temat deklaracji CEEB, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nową stronę informacyjną oraz infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. W kolejnym kroku mamy do wybory następujące opcje:

- Złóż deklarację CEEB –przekierowanie na stronę CEEB.gov.pl, gdzie obywatele składają deklarację, a urzędnicy logują się do swojego panelu.

- Sprawdź deklarację –przekierowanie do nowej e-usługi, którą mogą Państwo polecać obywatelom chcącym sprawdzić, czy deklaracja papierowa została już wprowadzona w gminie do systemu.

- Pytania i odpowiedzi – baza wiedzy dotycząca projektu, gdzie znajdują się absolutnie wszystkie niezbędne informacje dotyczące CEEB.

- Statystyki – dane dotyczące liczby złożonych deklaracji oraz link do rankingu gmin

- Wzory deklaracji i wniosków.

- Materiały promocyjne – miejsce, z którego można pobrać ulotki, filmy reklamowe, spot radiowy i bannery internetowe.

- Instrukcje – filmy instruktażowe dla obywateli składających deklarację oraz użytkowników i administratorów lokalnych. 

Deklarację możemy złożyć na dwa sposoby:

• przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

• osobiście lub listownie w Urzędzie Miasta Kielce.

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Więcej szczegółów oraz niezbędne formularze można znaleźć na naszej stronie Urzędu Miasta - Dla Mieszkańca/Załatw Sprawę/Środowisko

Dokumenty są dostępne także w Biurach Obsługi Interesanta przy Rynku 1 oraz przy Strycharskiej 6.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia Ranking gmin, który przedstawia poziom wypełnienia ewidencji CEEB, tj. liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł. 

Powrót na początek strony