Rozpoczął się cykl spotkań „Z młodymi o młodych porozmawiajmy o..."

W Domu Kultury "Zameczek" rozpoczął się cykl spotkań „Z młodymi o młodych porozmawiajmy o..." Wydarzenie dotyczące przemocy odbyło się pod hasłem "myślę czuje reaguje". Spotkanie poprowadził Gerard Bah - młodszy inspektor policji w stanie spoczynku, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. W wydarzeniu, które odbyło się 18 kwietnia uczestniczył zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół: Centrum Kształcenia Awans, II LO im. Stefana Żeromskiego, SP 34 w Kielcach, SP nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, SP im. Janusza Korczaka w Tumlinie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.  

Reagowanie na przemoc jest trudne - wymaga odwagi cywilnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Obawa przed etykietą „donosiciela' niejednokrotnie przysłania wartości takie jak empatia, wsparcie dla drugiego człowieka czy prawny obowiązek reagowania na czyny zabronione. Zachowanie młodych ludzi, którzy są świadkami, nigdy nie jest neutralne – ich bierność wzmacnia poczucie bezkarności, a nawet może doprowadzić do eskalacji negatywnych zachowań u osób stosujących dyskryminację, wykluczenie lub przemoc.

Ponadto badania nad efektem rozproszonej odpowiedzialności, czyli tak zwanym efektem widza, pokazują, że głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy świadek zareaguje w sytuacji kryzysowej, jest to, czy przyjmie osobistą odpowiedzialność za swoje działanie. Proponowane zajęcia mają na celu zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach, kiedy jest się świadkiem wykluczenia i przemocy, rozwijanie umiejętności reagowania na przemoc oraz kształtowanie umiejętności sprzeciwu, postawy odwagi cywilnej i postawy proaktywnej.

Spotkanie poprowadził Gerard Bah - młodszy inspektor policji w stanie spoczynku, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. W latach 2012-2016 członek Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu w środowisku szkolnym.

Kolejna dyskusja w ramach cyklu "Z młodymi o młodych porozmawiajmy o..." odbędzie się 26 kwietnia.

Powrót na początek strony