Cyto Maniek ŚCO w Kielcach

Cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wyjechał na trasę po regionie, ale w najbliższym czasie zatrzyma się w Kielcach. Z bezpłatnych badań profilaktycznych: mammografii i cytologii mieszkanki Kielc będą mogły skorzystać w poniedziałek 27 maja w godz. 10 - 16 przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Cyto Maniek ŚCO to mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej.

Od 1 listopada 2023 obowiązują nowe wytyczne odnośnie do wieku, uprawniającego do korzystania z bezpłatnych badań w Programie profilaktyki raka piersi i w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Bezpłatna mammografia przeznaczona jest dla pań w wieku 45 - 74 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

Z Programu profilaktyki raka piersi wyłączone są pacjentki z dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, ze względu na to, że są one objęte opieką w ramach programu „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowanego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie w wieku 25 - 64 lat. Badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Pacjentki mające objawy zakażenia dróg oddechowych powinny przed wejściem do cytomammobusa założyć maseczkę osłaniającą usta i nos.

Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.

Powrót na początek strony