Czas na biznes – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia, biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

TERMIN REKRUTACJI: 13.04.2022 – 27.04.2022

Dostępne formy wsparcia:

1. Badanie predyspozycji

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.

2. Wsparcie szkoleniowe

Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.

3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym

Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  - analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek

4. Wsparcie finansowe

·         Dotacja  na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł

·         Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu

15.02.2022 r.  – 30.06.2023 r.

W ramach projektu „Czas na biznes" KSWP oferuje wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy, oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą doradczą która działa już od ponad 25 lat, z powodzeniem realizując bogatą i różnorodną ofertę usług doradczych i szkoleniowych. Wszystkie dostępne usługi tworzymy w oparciu o rozeznanie kierunków zmian współczesnej rzeczywistości oraz wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów.

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-biznes

Powrót na początek strony