Czekamy na „Nadzieje Kielc". Nabór wniosków trwa do końca kwietnia

Miasto Kielce już po raz 29. przyzna nagrody „Nadzieje Kielc” dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje, że termin składania wniosków o przyznanie nagrody upływa 30 kwietnia 2024 r.

Nagrody otrzymują uczniowie kieleckich szkół ponadpodstawowych, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej. Wyróżnieni przez władze Kielc, otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 3 500 zł, statuetki autorstwa Sławomira Micka oraz dyplomy.

Nagroda indywidualna przyznawana jest w czerwcu każdego roku: laureatom olimpiady przedmiotowej lub konkursu naukowego, laureatom ogólnopolskiego konkursu artystycznego, mistrzom i wicemistrzom świata, Europy i Polski w olimpijskiej konkurencji sportowej uzyskującym dobre wyniki w nauce, osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności społecznej. 

Termin naboru wniosków upływa 30 kwietnia

Wnioski kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy szkół, organizacje społeczne, związki i stowarzyszenia twórcze, fundacje i instytucje propagujące naukę, kulturę i sport oraz Młodzieżowa Rada Miasta Kielce.

Do wniosku powinna być dołączona opinia wraz z uzasadnieniem Rady Pedagogicznej szkoły, do której kandydat uczęszcza lub odpowiednio innego wnioskodawcy oraz zgoda kandydata. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 626 lub 41 36 76 623. Regulamin przyznawania dorocznej nagrody "Nadzieje Kielc", wzór wniosku oraz zgoda kandydata do nagrody.

Powrót na początek strony