Czekamy na opinie mieszkańców w sprawie koncepcji budowy ulic w dzielnicy Gruchawka

Do 31 marca br. potrwają konsultacje społeczne dla inwestycji „Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach”. Materiały informacyjne dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg oraz na portalu Idea Kielce.

Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach obejmuje ulice: Kaczową, Iglastą, Zastawie, Gruchawka, Hubalczyków, Przęsłową, Piaseczny Dół, Lubiczną, Łazy, Żelaznogórską.

Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja położony jest po wschodniej stronie drogi ekspresowej S7, w rejonie węzła Kielce Zachód. Ulice objęte opracowaniem stanowią głównie dojazd do zabudowań jednorodzinnych, a w rejonie ulic Przęsłowej i Piaseczny Dół również do terenów przemysłowo - usługowych. Większość ulic posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną, poza ulicą Iglasta, która posiada nawierzchnię z kruszywa.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Uwagi i opinie dotyczące przedsięwzięcia można składać do 31.03.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.konsultacje.kielce.eu oraz pocztą, faxem lub e-mailem na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

fax. (041) 34 02 830 e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Formularz do opiniowania koncepcji jest zamieszczony wraz z materiałami informacyjnymi na stronach internetowych Miejskiego Zarządu Dróg oraz Idea Kielce.

Powrót na początek strony