Czekamy na zgłoszenia od kielczan

Od wtorku, 18 kwietnia do 10 maja 2023 r. mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać swoje pomysły do 11. edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału będzie rekordowa kwota – 8 400 000 zł. Tak jak w poprzednich latach projekty mogą być zgłaszane wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.bo.kielce.eu. Dla osób, które nie posiadają dostępu do komputera bądź internetu udostępniony został punkt w Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej.

- Zachęcam mieszkańców do włączenia się w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu narzędziu poznajemy potrzeby kielczan. Jak co roku liczymy na kreatywność na etapie zgłaszania projektów oraz zaangażowanie i aktywność w czasie głosowania – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Kwota przeznaczona na projekty wynosi 8 400 000 zł, w tym: 5 000 000 zł na inwestycyjne duże, 2 100 000 zł na inwestycyjne małe, 1 000 000 zł na „zielone” i 300 000 zł na nieinwestycyjne.

Zapraszamy na warsztaty pisania projektów

20 kwietnia i 8 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52, w  godzinach 15 – 18 odbędą się spotkania warsztatowe, których tematem będzie m.in. prawidłowe pisanie i zgłaszanie projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Projektem może być każda inicjatywa mieszkańców, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca społeczności lokalnej, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, proekologiczny, sportowy.

Jak i gdzie zgłosić projekt?

Swoje pomysły można zgłaszać do 10 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego  na stronie internetowej www.bo.kielce.eu. Osobom, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu miasto zapewni możliwość zgłoszenia projektu w punkcie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15. Dodatkowo projekt będzie można zgłosić 3 maja podczas organizowanego w Parku Miejskim festynu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców Kielc projektów zostanie opublikowana 16 maja.

Zmiany w regulaminie KBO

16 marca br. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę zmieniającą  uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Najbardziej istotna zmiana dotyczy zmiany sposobu wyboru projektów zakwalifikowanych do realizacji. Do tej pory projekt aby zostać zakwalifikowany do realizacji musiał spełniać jednocześnie dwa warunki: zdobyć najwyższą liczbę głosów i mieścić się w kwocie zaplanowanej na daną kategorię projektów. Po wprowadzonych zmianach gdy nie będzie wystarczało środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów w poszczególnych kategoriach, będzie istniała możliwość ograniczenia zakresu projektu o maksymalnie 30% jego wartości pod warunkiem, iż po korekcie projekt nie utraci swojego istotnego charakteru. Ograniczenie lub korekta projektu będzie wymagała zgody zgłaszającego projekt. 

 

Plakat_vA3_page-0001.jpg

 

Powrót na początek strony