Czy jesteś za utworzeniem Centrum Kontaktu dla mieszkańców? Wypełnij ankietę

Miejskie Centrum Kontaktu ma ułatwić mieszkańcom dostęp do ważnych informacji i usług, bez konieczności odwiedzania urzędu. Jest to element wdrażania Platformy Smart City, czyli jednolitego rozwiązania pozwalającego na świadczenie e-usług oraz optymalizującego wewnętrzny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta Kielce.

W celu odpowiedniego zidentyfikowania potrzeb mieszkańców, powstała ankieta, która pomoże dopasować ich oczekiwania, do planowanego rozwiązania.

Kielczanie mogą zgłaszać swoje opinie do 29 marca 2024 roku na stronie Idea Kielce w serwisie "Wypowiedz się!".

Miejskie Centrum Kontaktu

Mieszkańcy będą mogli szybko i łatwo zasięgnąć informacji lub zgłosić interwencję za pomocą różnych sposobów: dzwoniąc na infolinię, pisząc do chatbota lub rozmawiając z voicebotem. W Centrum Kontaktu będą czekać ludzie, którzy chętnie pomogą w załatwianiu codziennych spraw urzędowych. Nie będzie trzeba się martwić, gdzie uzyskać informację — operatorzy będą służyć pomocą. Celem jest przyspieszenie kontaktu z urzędem w łatwy i przyjazny sposób dla każdego mieszkańca.

Czym jest Platforma Smart City?

To rozwiązanie zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą cyfrową, umożliwi załatwianie spraw i uzyskanie rzetelnej informacji w jednym miejscu, poprzez wiele kanałów dostępowych, również działających 24H. Możliwość załatwiania spraw i dostęp do informacji publicznych w sposób zdalny jest wyjściem naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców”. Koszt całkowity zadania to 2 mln 220 tys. zł, a wartość 90% dofinansowania wynosi 1 mln 998 tys. zł.

Zakres projektu: adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby uruchomienia Centrum Kontaktu. Zakup sprzętu w tym. m.in. serwery, macierze dyskowe, zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne, słuchawki i inne. Zakup i wdrożenie oprogramowania wraz ze wsparciem techn. do obsługi m.in., chatbot, voicebot, portal, call center, usługi tłumaczenia dla osób niesłyszących. Zakup, modernizacja, rozbudowa lub wymiana istniejących systemów informatycznych do obsługi cyfrowych e-usług, w tym EZD (wraz ze wsparciem technicznym) jako integratora informacji.

Udostępnienie użytkownikom pełnej wiedzy na temat prowadzonych spraw, modernizacja infrastruktury technicznej i teleinformatycznej w celu współdziałania odpowiednich komponentów PSC, wymiana/zakup sprzętu do obsługi, spełniającego standardy bezpieczeństwa.

Wdrożenie narzędzi i integracji zapewniających interoperacyjność usług i danych przestrzennych, udostępnienie mieszkańcom cyfrowych e-usług na poziomie pow.3, szkolenia pracowników z zakresu zakupionych rozwiązań, obsługi oprogramowania, promocja wśród mieszkańców.

Powrót na początek strony