Czym oddychamy w Kielcach? Możemy już zobaczyć na tablicach LED

Dowiemy się dzięki nim jakie jest stężenie pyłów PM2,5 i PM10. Urządzenia do pomiaru jakości powietrza oraz tablice LED zamontowano w 10 miejscach w Kielcach. Będą one uzupełniać działający od 2021 roku System do monitorowania jakości powietrza na terenie Miasta Kielce.

Tablice o wymiarach 96 cm x 16 cm są dwuliniowe, kolorowe i pozwalają na wyświetlanie wybranych danych pomiarowych dostarczanych z czujnika. Dane zbierane przez czujniki do pomiaru jakości powietrza są przekazywane co 10 minut (6 razy na godzinę). Przekazywanie do Systemu wizualizującego wyniki pomiarów odbywa się w czasie rzeczywistym.

Tablice wyświetlają wartość pomiarową pyłów PM2,5 i PM10 oraz emotikonę charakteryzującą stan jakości powietrza za pomocą koloru zgodnego z indeksem jakości powietrza oraz aktualną datę. Dowiemy się z nich także jaka jest temperatura, ciśnienie i wilgotność powietrza.

Tablice zamontowano na 10 budynkach w Kielcach:

  1. Przedszkole Samorządowe nr 40, Kielce, ul. Piłsudskiego 30
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce, ul. Studzienna 2
  3. Miejski Urząd Pracy, Kielce, ul. Szymanowskiego 6
  4. Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny, Kielce, ul. Olkuska 18
  5. Targi Kielce, Kielce, ul. Zakładowa 1
  6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kielce, ul Drogosza 2
  7. Przedszkole Samorządowe nr 34 ul. Szajnowicza – Iwanowa 15
  8. Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Norwida 5
  9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 25
  10. Kieleckie Centrum Kultury Kielce, plac Moniuszki 2B

Jak informuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce lokalizacje dla 10 czujników zostały wybrane tak, żeby uzupełniały istniejącą już na terenie miasta sieć 22 czujników wchodzących w skład „Systemu do monitorowania jakości powietrza na terenie Miasta Kielce”. Przy doborze lokalizacji brano pod uwagę również możliwości techniczne w zakresie zamontowania urządzeń na budynkach oraz możliwość podłączenia internetowego w poszczególnych punktach.

Odbiór zadania wyznaczono na 6 grudnia br.. Po odbiorze dane pomiarowe zbierane przez czujniki, a wyświetlane na tablicach LED będą udostępniane w aplikacji oraz na stronie internetowej.

Projekt „Kielce bez smogu – sieć tablic elektronicznych” jest realizowany w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głos na niego oddało ponad 1300 kielczan.

Powrót na początek strony