Czysta i odnawialna energia wiatrowa w Polsce? Ankieta dla mieszkańców regionu

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND. Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej” przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu w zakresie terytorialnych społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Najważniejszym aspektem projektu „BIOWIND” jest skupienie się na akceptacji społecznej. Zintegrowane podejście przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej pozwoli uwzględnić opinie i potrzeby mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Poprawa dialogu między inwestorami, władzami lokalnymi i społecznością może pomóc
w minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i wzmacnianiu zaufania do energii wiatrowej jako źródła energii.

Efektem udziału w projekcie będzie wdrożenie zarekomendowanych działań do instrumentu polityki regionalnej w tym zakresie, w szczególności do Regionalnego Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Rozwój energii wiatrowej jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Więcej informacji na https://www.swietokrzyskie.pro/o-projekcie-biowind-interreg-europe-2021-2027/ 

Wypełnienie ankiety pomoże zespołowi projektowemu osiągnąć wyznaczone cele, czyli lepiej zrozumieć najważniejsze obawy mieszkańców w związku z powstawaniem farm wiatrowych. Ankieta jest dostępna online, a jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a dane osobowe respondentów nie zostaną ujawnione.

LINK DO ANKIETY

Powrót na początek strony