Debata publiczna o rozwiązaniach komunikacyjnych w mieście

Kierunki rozwoju miejskiego systemu komunikacyjnego były przedmiotem debaty publicznej "Mobilność zrównoważona w kształtowaniu centrum Kielc".

Otwarta dyskusja na temat mobilności z udziałem ekspertów oraz władz miasta, odbyła się we wtorek, 21 września w Domu Środowisk Twórczych - Pałac Tomasza Zielińskiego, ul. Zamkowa 5.

 

W debacie wzięli udział:

1. Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc
2. prof. Andrzej Szarata - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, autor opracowania „Polityka parkingowa w śródmieściu Kielc wraz z analizą strefy płatnego parkowania”
3. prof. Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Maciej Borsa – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
4. arch. Jakub Krzysztofik - prezes łódzkiego SARP, główny projektant koncepcji rewitalizacji centrum Łodzi
5. Mirosław Czerliński - ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych (agendy Ministra Infrastruktury zarządzającej funduszami pochodzącymi z UE przeznaczonymi na wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu) opracowującego wraz z władzami Kielc Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
6. Przedstawiciel Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój

 

Moderator:

Szymon Ciupa - ekspert ds. inteligentnych miast

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

 

Szczegółowy program obchodów ETZT: https://idea.kielce.eu/etzt

Powrót na początek strony