Goście z Winnicy

9 stycznia br. (czwartek) w Kielcach gościć będzie blisko 50 osobowa delegacja  nauczycieli z partnerskiego miasta Kielc - Winnicy. Pobyt rozpoczną wizytacje w 6 kieleckich szkołach: Szkole Podstawowej nr 15 im. T. Kościuszki, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Sikorskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego, Zespole Szkół Ekonomicznych, Szkole Podstawowej nr 5 im. S. Artwińskiego oraz w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Ściegiennego. W trakcie wizyty nauczyciele wezmą udział w zajęciach prowadzonych w poszczególnych szkołach. Następnie  w Kieleckim Centrum Kultury przedstawiciele Samorządowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedstawią gościom z Ukrainy prezentację nt. polskiego systemu oświaty, a uzdolniona młodzież z kieleckich placówek wystąpi w krótkim koncercie. W podsumowaniu pobytu w Kielcach wezmą udział przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Tegoroczna wizyta nauczycieli z Winnicy jest pokłosiem podpisania, w grudniu zeszłego roku, deklaracji o współpracy między kolejnymi 6. szkołami z Kielc oraz 6. z Winnicy. Jest to kontynuacja projektu wymiany kadry i uczniów szkół z Kielc i Winnicy, rozpoczętego w grudniu 2018 r. Wiosną tego roku przewidziane są dalsze działania w ramach projektu, m.in. wizyty młodzieży ukraińskich szkół w Kielcach.

Powrót na początek strony