Delegacja z Kielc odwiedzi Winnicę

W dniach 5-6 marca br. przedstawiciele kieleckich szkół oraz Urzędu Miasta Kielce odwiedzili Winnicę na Ukrainie.


Wyjazd to efekt podpisanego w grudniu zeszłego roku porozumienia o współpracy między sześcioma szkołami z Kielc i z Winnicy. Pobyt kieleckiej grupy przewiduje udział w spotkaniach z pracownikami oświaty - przede wszystkim służące wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.


Owocem dotychczasowej kooperacji na polu edukacji był szereg wymian kadry dydaktycznej, które wniosły pozwoliły na bliższe poznanie się oraz doprecyzowanie planów na przyszłość. W najbliższym roku zaplanowane zostało poszerzenie współpracy o wymianę grup młodzieży oraz organizację wspólnych zawodów sportowych.


Deklaracje współpracy podpisały:
• I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach i Liceum Ogólnokształcące nr 20 w Winnicy
• Szkoła Podstawowa nr 15 im. T. Kościuszki w Kielcach i  Szkoła Ogólna I-III stopnia nr 12 w Winnicy
• Technikum nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Sikorskiego w Kielcach i Gimnazjum Fizyczne i Matematyczne nr 17 w Winnicy
• Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach i Liceum Ogólnokształcące – Gimnazjum nr 23 w Winnicy
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. S. Artwińskiego w Kielcach i Szkoła Ogólna I –III stopnia nr 15 w Winnicy
• V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach i Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 26 w Winnicy.


Kielce i Winnica są miastami partnerskimi od ponad 60 lat. Wizyta dyrektorów polskich szkół na Ukrainie z pewnością wzmocni ciepłe relacje między naszymi samorządami oraz wzbogaci dotychczasową owocną współpracę.

Powrót na początek strony