Dezynfekcja autobusów - pomoc Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, w ramach swoich możliwości, przekaże środki chemiczne przeznaczone do dezynfekcji autobusów.

Z prośbą o pomoc w tym zakresie do władz miasta wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.

Z informacji uzyskanych od organizatorów komunikacji miejskiej w innych polskich miastach wynika, że koszt dezynfekcji autobusów jest ponoszony przez operatorów i nie są przewidziane z tego tytułu żadne rekompensaty.

Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, podyktowane obowiązującym do odwołania stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Transportu Miejskiego podjął stosowne działania.

Jednocześnie, uwzględniając obecną, wyjątkową sytuację, Prezydent Kielc dwukrotnie zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego z zapytaniem, czy istnieje możliwość przekazania specjalnych funduszy z budżetu państwa, które pomogłyby w sfinansowaniu zakupu specjalistycznych środków do dezynfekcji autobusów.

Do dnia dzisiejszego pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi.

Powrót na początek strony