Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi.

Uroczyste obchody, organizowane przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, odbyły się w piątek w Wojewódzkim Domu Kultury. Podczas spotkania, honorowi dawcy krwi zostali wyróżnieni odzaczeniami przyznawanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polski Czerwony Krzyż. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci rządu i samorządu, wraz z Marcinem Chłodnickim, zastępcą Prezydenta Kielc, przedstawiciele służb mundurowych, w tym Policji, Straży Pożarnej, jak i żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce, a także uczniowie kieleckich szkół.

Miasto Kielce corocznie wspiera działania związane z honorowym krwiodawstwem, w ramach zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. W tym roku przeznaczono na ten cel 21 tys. zł. W ramach tego zadania m.in. dorośli uczniowie dzielili się tym najcenniejszym darem życia, a dziś przedstawiciele szkół odebrali podziękowania i upominki.

Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. 2 czerwca 1958 roku Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, a Polski Czerwony Krzyż zajmował się odtąd całością promocji i organizacją ruchu honorowych dawców krwi. W pierwszych latach działalności Instytut zajmował się usystematyzowaniem i ujednoliceniem przepisów leczenia krwią oraz tworzeniem nowych placówek służby krwi. Instytut prowadzi także szkolenie fachowe pracowników nauki, laborantów i techników.

To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w tym okresie skupiała się wokół zagadnień promocji krwiodawstwa i rekrutacji dawców. Masowo wydawano plakaty, popularne broszury, setki tysięcy ulotek i innych wydawnictw. Wiele uwagi Polski Czerwony Krzyż poświęcił akcji uświadamiania braku szkodliwości oddawania krwi. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki, referaty i wykłady. Propagatorzy PCK prowadzili działalność zachęcającą do oddawania krwi także bezpośrednio na stanowiskach pracy.

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.

krwiodawstwo_baner.jpg

Powrót na początek strony