Dni z „Kulturą Żydów Kieleckich”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg zapraszają wszystkich zainteresowanych do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7 na Dni Dziedzictwa Żydowskiego, organizowane w dniach 7 - 8 grudnia. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest kulturze Żydów kieleckich, stanowiących przed wojną istotną część społeczności Kielc.

- Przed wojną Żydzi stanowili aż jedną trzecią mieszkańców Kielc. Czym zajmowali się w swoim wolnym czasie? Jakie były ich zainteresowania kulturalne? Czy uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, czy sami je tworzyli? Odpowiedzi na te pytania oraz fascynującą historię Żydów kieleckich odkryjemy wspólnie podczas Dni Dziedzictwa Żydowskiego – zapewnia Małgorzata Kowalewska z Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a ich celem jest przybliżenie dziedzictwa Żydów kieleckich oraz zainicjowanie otwartej dyskusji na temat ich wpływu na rozwój kulturalny miasta przed II wojną światową.

Program wydarzenia:

Czwartek, 7 grudnia, godzina 18.00
- Życie teatralne Żydów kieleckich przed 1939 r. - prelekcja dr hab. Marty Pawliny-Meduckiej, polskiej literaturoznawczyni i historyczki kultury.
- Społeczność żydowska w kieleckim kinie – rekonesans - prelekcja dr Moniki Bator, kulturoznawczyni, badaczki życia filmowego w Polsce.

Piątek, 8 grudnia, godzina 18.00
- „Żydzi Pana Jezusa umecyli” - obraz Żyda w wybranych źródłach etnograficznych i tekstach folkloru z okolic Kielc - prelekcja dr hab. Marzeny Marczewskiej, doktor habilitowanej nauk humanistycznych.
- Wkład społeczności żydowskiej Kielc w rozwój lokalnego życia muzycznego - prelekcja dr Joanny Sztejnbis-Zdyb, pracownika Instytutu Muzyki UJK.

Prelegenci:
- dr hab. Marta Pawlina-Meducka: polska literaturoznawczyni, historyk kultury i literatury, autorka licznych publikacji naukowych
- dr Monika Bator: Kulturoznawczyni, badaczka życia filmowego w Polsce, szczególnie w Kielcach i województwie kieleckim
- dr hab. Marzena Marczewska: doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor UJK, specjalizująca się w lingwistyce kulturowej i etnolingwistyce
- dr Joanna Sztejnbis-Zdyb: pracownik Instytutu Muzyki UJK, autorka licznych publikacji z zakresu historii kultury muzycznej Kielecczyzny.

Ponadto Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza na rekolekcyjne spotkania chanukowo-adwentowe. Tym razem wokół tematu nadziei. Skąd ją czerpać i gdzie jej szukać? Co mówią na ten temat tradycja żydowska i chrześcijańska? Przewodnikami rozmyślań będą kantor Symcha Keller i dominikanin Maciej Biskup. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM we wtorek 12 grudnia o godz. 18.00.

Natomiast w środę 13 grudnia o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7 odbędzie się spotkanie „Tikkun Olam – uczynić świat lepszym”. Podczas wydarzenia Anna Dodziuk, psychoterapeutka i publicystka, podzieli się swoją wiedzą na temat tego, jak tradycja żydowska rozumie koncepcję Tikkun Olam. Spotkanie ma na celu nie tylko pogłębienie zrozumienia tego pięknego przekonania, ale również stworzenie przestrzeni do inspirującej dyskusji na temat praktycznych działań, które możemy podejmować, aby uczestniczyć w naprawianiu świata.

Powrót na początek strony