Dofinansowanie na własny biznes dla młodych

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w dniach od 24 do 28 października będzie można składać wnioski o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej ze środków PO WER. O dotację w wysokości maksymalnej 30 000zł z programu POWER mogą ubiegać się osoby bezrobotne z ustalonym Indywidualnym Planem Działania, do 29 roku życia z kategorii NEET.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie musi spełniać następujące warunki:

  • nie pracuje (tzn. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczył/a w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych). 

Wnioski należy składać w siedzibie urzędu lub drogą pocztową. Rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do urzędu w terminie naboru oraz na aktualnych drukach dostępnych w siedzibie urzędu lub pod linkiem: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/3626613-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/19232693-komunikat-oglaszajacy-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-do-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-po-wer

Powrót na początek strony