Dotacje dla ogrodów działkowych. Wnioski można składać do 30 czerwca

Rodzinne Ogrody Działkowe znajdujące się w Kielcach mogą uzyskać z budżetu Miasta dotację celową z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi. Dotacja udzielana jest w wysokości 100% kosztów zadania, a wnioski może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu i będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych. W budżecie Miasta Kielce na wsparcie inwestycji na terenach ROD, w 2023 roku zarezerwowano kwotę nie przekraczającą 200 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać pisemnie do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Kielce lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 689.

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji dostępne w załącznikach ⇓

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o udzielenie dotacji 2023.docx DOCX 16.27 KB
2. Zarządzenie Prezydenta z dnia 14.06.2023 r..pdf PDF 221 KB
3. Uchwała nr IX1372019.pdf PDF 354.87 KB
4. Uchwała nr LIV12042018.pdf PDF 476.5 KB
Powrót na początek strony