Droga rowerowa w ciągu ul. Krakowskiej. Jaki jest postęp prac?

31 maja 2022 roku powinny zakończyć się prace przy budowie prawie dwóch kilometrów drogi rowerowej w ciągu ul. Krakowskiej.

Jeden fragment, o długości ok. 1100 m powstaje od alei Górników Staszicowskich do granicy miasta z gminą Nowiny.  

- Droga w sposób kompletny wykonana jest na 70 poc. długości odcinka, posiada podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną – informuje Jarosław Skrzydło.

Na pozostałym fragmencie drogi dla rowerów powstała podbudowa. Zakończono też budowę od podstaw dwóch nowych zatok autobusowych w nawierzchni betonowej oraz wykonano nowe bariery energochłonne na obiektach inżynierskich.

Drugi fragment, o długości ok. 800 metrów powstaje od Wojewódzkiego Domu Kultury do ul. Pakosz.

- Na 90 proc. tego odcinka wybudowano chodnik oraz kanał technologiczny, w którym będzie można umieszczać sieci teletechniczne np. światłowody. Jeśli chodzi o drogę dla rowerów, to na wskazanym fragmencie, ustawione są betonowe obrzeża oraz wykonana podbudowa. Na wiosnę zaplanowano układanie nawierzchni bitumicznej – mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.  

Droga rowerowa przy ul. Krakowskiej to element dużego projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 „promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”. Całkowita wartość Projektu wynosi 13 056 223,60 PLN, współfinansowanie UE do kwoty 8 677 200,00 PLN.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony