Drogowcy wznowili pracę w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z Tysiąclecia PP

Zgodnie z ustaleniami z Miastem Kielce, w poniedziałek, 30 stycznia firma Trakt SA wznowiła wykonywanie robót budowlanych. Pod koniec grudnia 2022 r. firma Trakt SA realizująca przebudowę ulicy Domaszowskiej, Żniwnej oraz skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Tysiąclecia PP poinformowała Miejski Zarząd Dróg, że wstrzymuje roboty budowlane do czasu – jak to określono – „godziwej” waloryzacji kontraktu.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się negocjacje Miasta Kielce reprezentowanym przez zastępcę prezydenta Kielce Bożenę Szczypiór z głównym wykonawcą inwestycji – firmą Trakt SA w sprawie waloryzacji kontraktu w związku ze wzrostem cen spowodowanych sytuacją geopolityczną. Strony osiągnęły porozumienie ustalając, że do obowiązującej umowy zostanie wpisana klauzula waloryzacyjna poprzez stosowny aneks.

Wysokość waloryzacji za dotychczas wykonane prace wynosi 1 mln 354 tys. zł brutto. Całkowita, maksymalna wartość waloryzacji do końca kontraktu, czyli za roboty już zrealizowane oraz za przeroby, które muszą jeszcze zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wyniesie łącznie 2 mln 650 tys. zł. brutto co stanowi 36,6% zasadniczego roszczenia generalnego Wykonawcy wobec Miasta Kielce.

Inwestycja pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania Al. Tysiąclecia PP z Al. Solidarności” jest realizowany w ramach 9 zadaniowego projektu: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach, współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony