Drogowe i zielone zmiany na kilkunastu śródmiejskich ulicach

Wymiana nawierzchni na 13 ulicach, nowe chodniki, drogi dla rowerów, przystanki, oświetlenie uliczne i zieleń – centrum Kielc będzie przyjazne dla wszystkich. Miejski Zarząd Dróg szuka wykonawcy kolejnej dużej inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje 13 ulic: Paderewskiego, Równą, Złotą, Żeromskiego, Głowackiego, Nowy Świat, SIlniczną, bp. Kaczmarka, Solną, Panoramiczną, Seminaryjską, Śniadeckich i al. IX Wieków Kielc.

- Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym jesteśmy w stanie realizować duże inwestycje drogowe, tak bardzo oczekiwane przez kielczan. Modernizacja kilkunastu ulic w centrum miasta pozwoli na stworzenie przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom i turystom – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Jednym z celów projektu jest zwiększenie funkcjonalności ulic.

- Pojawią się nowe przystanki komunikacji miejskiej na ulicach Seminaryjskiej i Paderewskiego. Dzięki zmianom łatwiej będzie dostać się do szkół i urzędów w śródmieściu Kielc. Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować parkowanie przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów zieleni – dodaje Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Remonty będą polegały na wymianie nawierzchni, chodników oraz oświetlenia ulicznego jeśli tego wymagają. Nie będzie ingerencji w sieci podziemne z wyjątkiem wpustów kanalizacji deszczowej.

Na niektórych ulicach zaawansowanie prac będzie niewielkie np. ułożone zostaną nakładki bitumiczne. Jednak niektóre zmienią swoje oblicze w sposób diametralny.

- Na przykład ulica Głowackiego wyglądem i zastosowanymi materiałami przypominać będzie ulicę Mickiewicza, podobnie jest w przypadku ul. Silnicznej, która po przebudowie upodobni się do sąsiedniej ulicy Cichej – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD.

Duzy nacisk w projekcie położono na zieleń.

- Istniejący drzewostan zostanie zachowany, posadzone będą też nowe drzewa, aby uzupełnić istniejące szpalery np. na ul. Paderewskiego. Na ulicy Żeromskiego zaplanowano specjalne kwartały, w których przewidziano nasadzenia krzewów – podkreśla Jarosław Skrzydło.

Inwestycja zakłada również wybudowanie dróg dla rowerów po północnej stronie al. IX Wieków Kielc, na fragmencie ulicy Kaczmarka i Seminaryjskiej, czy też kontraruch rowerowy na ul. Głowackiego i Śniadeckich.

Termin składania ofert to 14 kwietnia br. Wykonawca na realizację będzie miał 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 65 mln zł, dofinansowanie 61 750 000 zł.

polski lad.png

Powrót na początek strony