Drogowe remonty w Kielcach

Przebudowa skrzyżowania al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z al. Solidarności, modernizacja ul. Domaszowskiej czy remont ulic Krakowskiej i Ogrodowej. To tylko kilka z drogowych inwestycji, jakie zostały ukończone w ostatnich miesiącach w Kielcach. Wkrótce dołączą do nich kolejne.

- Zdajemy sobie sprawę, że niestety każda inwestycja drogowa generuje tymczasowe utrudnienia w ruchu. Prosimy jednak kielczan o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ naszym celem jest poprawa komfortu podróżowania wszystkich użytkowników – przekonuje prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Aktualnie drogowcy realizują inwestycje w czterech lokalizacjach. Część z remontów zakończy się w najbliższych miesiącach. Do końca roku planowanych jest rozpoczęcie przebudowy kolejnych siedmiu ulic, co związane jest zarówno z planami budżetowymi na bieżący rok, jak i uzyskanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Ponadto w związku z budową Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) wykonawca prowadzi prace na kolejnych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Przebudowa ulic w Śródmieściu Kielc

Miasto Kielce na projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” otrzymało w tym roku dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 62 mln zł. Koszt całości to 70,5 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisano pod koniec lipca, a już w sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace.

Wśród zadań do wykonania zaplanowano przebudowę ulic: Paderewskiego, Równej, Złotej, Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Seminaryjską do skrzyżowania z ul. Zagórską), Głowackiego, Nowy Świat, Silnicznej, bp. Kaczmarka (od skrzyżowania z ul. Karczówkowską do skrzyżowania z ul. Krakowską), Solnej, Panoramicznej (od budynku nr 3 do działki 131/10), Seminaryjskiej (od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Tarnowską), Śniadeckich oraz al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z Warszawską do skrzyżowania ze Starodomaszowską.

Obecnie realizowane są dwa przedsięwzięcia – modernizacja al. IX Wieków Kielc na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską oraz przebudowa ul. Śniadeckich pomiędzy ulicą Prostą a Seminaryjską. Prace na al. IX Wieków przebiegają bardzo szybko. Wykonawca zakończył roboty budowlane na jezdni południowej – ustawiono nowe krawężniki, sfrezowano starą zniszczoną nawierzchnię i ułożono nowe warstwy asfaltu.

- Nową jezdnią kierowcy pojadą w sobotę 16 września. Wówczas nastąpi zmiana w organizacji ruchu, w ramach której zamknięta będzie jezdnia północna, gdzie toczyć się będą roboty budowlane. Jeśli aura będzie sprzyjająca i nie pojawią się niespodziewane przeszkody jest szansa, że roboty na al. IX Wieków Kielc zakończą się jeszcze w tym roku – tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Na ul. Śniadeckich ułożono krawężniki po jednej stronie ulicy, przebudowano wjazdy, w najbliższych dniach wykonawca planuje układanie asfaltu na połowie jezdni. Zgodnie z założeniami prace na wskazanym odcinku ulicy Śniadeckich powinny zakończyć się z końcem października.

Jeszcze tym roku rozpoczną się roboty na kolejnych ulicach – w październiku na ul. Nowy Świat i ul. Złotej, natomiast w listopadzie na ul. bp Kaczmarka oraz na ul. Śniadeckich od pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej.

Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ

Prace budowlane na kontrakcie obejmującym przebudowę ulic wokół Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przebiegają zgodnie z harmonogramem. W drugiej połowie września planowane jest przełożenie ruchu z jezdni zachodniej na przebudowaną jezdnię wschodnią na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z Karczówkowską. Wykonawca będzie prowadził roboty na zachodniej części skrzyżowania.

Ułożono nową nawierzchnię na ulicy Artwińskiego, trwa budowa kanalizacji sanitarnej na części ulicy Podklasztornej. Nowa nawierzchnia jest już także na ulicy Kamińskiego i jej nowym połączeniu z ul. Podklasztorną pomiędzy wybudowanymi od podstaw murami oporowymi.

Wykonawca w tym obszarze prowadzi także zaawansowane roboty brukarskie. Wykonano wschodni wlot ul. Karczówkowskiej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Od początku roku szkolnego funkcjonuje już tam komunikacja zbiorowa. Zakończenie kontraktu przypada na marzec przyszłego roku.

Postępują prace na ul. Wojska Polskiego

Na odcinku od ronda Czwartaków do pętli na Bukówce budowana jest jezdnia południowa (po wykonanej wcześniej od podstaw jezdni północnej odbywa się ruch). Na większości odcinka jezdni południowej ułożono już warstwy asfaltu, trwają także roboty przy budowie sąsiadującej drogi zbiorczej, która będzie służyć do obsługi posesji i ruchu lokalnego.

W rejonie pętli na Bukówce wykonywane są chodniki oraz nowy parking przy pawilonach handlowych. W tzw. przekopie, czyli na odcinku pomiędzy pętlą a ul. Klecką kończy się budowa murów oporowych, trwa formowanie nasypów pod chodniki i drogę dla rowerów.

Na skrzyżowaniu z ul. Klecką widoczny jest zarys nowego ronda. Począwszy od niego aż do ulicy Chabrowej ułożono nawierzchnię bitumiczną i trwa budowa chodników. Na skrzyżowaniu z Chabrową wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Na ostatnim fragmencie do granicy miasta jezdnia czeka tylko na ułożenie ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu, budowana jest oczyszczalnia wód deszczowych, formowane są nasypy pod budowę drogi dla rowerów.

Inwestycja powinna zakończyć się do 15 grudnia br.

Kolejne remonty nakładkowe

W 2023 r. wykonano nakładki bitumiczne na dwóch ulicach: Warszawskiej (od mostów na Silnicy do skrzyżowania z ul. Karczunek) oraz Krakowskiej (na fragmencie pomiędzy ulicą Owocową a bp. Kaczmarka).

Obecnie trwają przygotowania do dwóch kolejnych modernizacji: ul. Szczecińskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą) oraz ul. Massalskiego (od al. Szajnowicza-Iwanowa do skrzyżowania z ul. Dewońską). Prace w obu lokalizacjach rozpoczną się w drugiej połowie września.

- Roboty, podobnie jak w przypadku wcześniej wykonywanych nakładek, polegać będą na sfrezowaniu starych zniszczonych nawierzchni i ułożeniu nowych warstw asfaltu – mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD.

Przewidziano także wymianę krawężników w niezbędnym zakresie oraz przeprowadzenie robót brukarskich. Modernizacja ulicy Massalskiego ma się zakończyć do 16 listopada, a Szczecińskiej do 23 listopada br.

Inwestycje z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kielce pozyskały 23,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację czterech inwestycji drogowych w północnej i zachodniej części miasta. Dofinansowanie to połowa kosztów planowanych przedsięwzięć. Umowę na przekazanie środków podpisano 23 sierpnia br.

W najbliższych dniach ogłoszone zostaną przetargi: na przebudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich, skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. bp Jaworskiego i ul. Gabrieli Zapolskiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Malików, Wystawowej i Batalionów Chłopskich.

Ul. Klonowa będzie przebudowana na odcinku 600 metrów od ul. Orkana do Turystycznej. Powstanie rondo turbinowe przy przecięciu z ul. Orkana oraz jednopasowe w sąsiedztwie marketu spożywczego. Część północna będzie dwujezdniowa, południowa jednojezdniowa.

Ulica Orląt Lwowskich i Piłsudskiego zostanie przebudowa na odcinku 480 metrów. Zmodernizowane będą jezdnia i chodniki. Na ul. Piłsudskiego powstanie pas rowerowy do jazdy pod górę. Istotnej zmianie ulegnie geometria skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Jaworskiego i G. Zapolskiej. Bezpieczeństwo zapewni nowa sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną ciągi piesze i powstanie nowa infrastruktura rowerowa.

Także skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich, Wystawowej i ul. Malików ulegnie przeobrażeniu. Po zakończeniu inwestycji będzie miało ono formę czterowlotowego ronda turbinowego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i pozwoli na lepsze skomunikowanie funkcjonujących w tym obszarze przedsiębiorstw.

Trwa budowa systemu ITS

W ramach wdrażania Inteligentnego Systemu Transportowego na terenie miasta hiszpański wykonawca sukcesywnie realizuje prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz wymienia sterowniki, którą zarządzają pracą poszczególnych sygnalizacji świetlnych. Uruchomiono ich już 30.

Trwa instalacja kamer na skrzyżowaniach. Zakończył się zaś montaż urządzeń w autobusach komunikacji miejskiej, które współpracować będą z systemem. Ponadto gotowe jest Centrum Sterowania Ruchem, które mieści się w Centrum Komunikacyjnym przy ulicy Czarnowskiej.

W najbliższym czasie podłączane będą do niego poszczególne skrzyżowania. System docelowo obejmie ponad 60 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta. Realizacja kontraktu upływa w połowie grudnia bieżącego roku.

Powrót na początek strony