Druga edycja projektu „Pamiętamy o Westerplatczykach” rozpoczęta

Podczas konferencji, w której udział wzięła Bożena Szczypiór zastępca prezydenta Kielc, przedstawione zostały wszystkie przedsięwzięcia przygotowywane w roku 2022 przez Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach”.

Ponadto podczas wydarzenia nagrodzono laureatów konkursu „Nasi Tam Byli - Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte” zorganizowanego przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Projekt „Pamiętamy o Westerplatczykach” ma na celu utrwalenie w pamięci mieszkańców regionu świętokrzyskiego bohaterskich czynów żołnierzy walczących z niemieckim okupantem na Westerplatte w 1939r. Niemal połowa załogi Westerplatte wywodziła się z kieleckiego 4 Pułku Piechoty Legionów, a żołnierze pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. 28 lutego 1939 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dow. 2 DPL w Kielcach płk. piech. Edwarda Dojan-Surówki rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Od tego momentu rozpoczął się słynny szlak bojowy żołnierzy z Kielc na Westerplatte. 

Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach powstał w 2021 r. z inicjatywy ks. bp. Florczyka w jego skład weszli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuria Diecezjalna w Kielcach, ŚWK Ochotnicze Hufce Pracy w Kielcach, 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Od 2022r. partnerami wydarzenia są Dowódca Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Komendant Wojewódzki Policji.

Program drugiej edycji projektu „Pamiętamy o Westerplatczykach” do pobrania poniżej. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. PROGRAM Westerpaltczycy.docx DOCX 88.67 KB
Powrót na początek strony