Drugi PSZOK dla mieszkańców Kielc

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do utworzenia drugiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Kielc.

Obecnie w Kielcach funkcjonuje tylko jeden PSZOK przy ul. Magazynowej 3, do którego mieszkańcy Kielc mogą nieodpłatnie dostarczać posegregowane odpady komunalne oraz tzw. „odpady problematyczne” (m.in. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, farby, oleje, baterie, opony, odpady wielkogabarytowe oraz te ulegające biodegradacji).

W ostatnim czasie nastąpiło znaczne zwiększenie ilości odpadów dostarczanych na PSZOK przez mieszkańców miasta. Niestety, ograniczenie terenu nie pozwala na powiększenie punktu znajdującego się przy ul. Magazynowej 3.  Przepisy dotyczące pandemii koronawirusa także powodują, że odbiór odpadów odbywa się dużo wolniej niż poprzednio.

Dlatego zachodzi konieczność utworzenia drugiego punktu odbioru odpadów, najlepiej w południowej (w drugiej) części miasta, aby ułatwić mieszkańcom Kielc dostarczanie wyżej wymienionych odpadów.

Powrót na początek strony