Dwa rodzaje elewacji i dwie „ściany świadki”. Wizyta w nowej siedzibie „Kubusia”

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz odwiedzili budowę nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Nowoczesny budynek powstaje na Wzgórzu Zamkowym na bazie pochodzącego z XVIII wieku zespołu powięziennego. Wszystkie ściany zewnętrzne budynku mają już elewacje, wewnątrz można zobaczyć m.in., gdzie publiczność uda się do szatni, oraz gdzie zasiadał będzie dyrektor.

- W połowie lipca ocieplone zostały ściany zewnętrzne, dwa budynki zabytkowe ocieplone są metodą lekką mokrą, a trzeci, gdzie będzie się mieściła wieża sceniczna, jest obłożony płytami z betonu architektonicznego. Na zewnątrz budynku po stronie sąsiadującej z Instytutem Dizajnu prowadzone są prace drogowe polegające na odtwarzaniu podłoża z kostki brukowej. Prace te zakończą się w ciągu miesiąca. Natomiast wewnątrz budynku jesteśmy na etapie robót wykończeniowych i instalacyjnych. W miejscach, gdzie jest to możliwe, kładziemy płytki oraz malujemy ściany - mówi Dawid Sołtys, kierownik robót.

Oglądając budynek od wewnątrz, można zobaczyć m.in., gdzie publiczność uda się do kasy, szatni czy do bufetu, oraz gdzie znajdują się tzw. „ściany świadki”, czyli fragmenty XVIII-wiecznych murów, przy których odtworzone zostaną stare fugi tak, aby wyglądały one jak kilkaset lat temu. Obie znajdują się po stronie południowej w sąsiedztwie z Parkiem Miejskim. Pierwsza z nich widoczna będzie na parterze w sali konferencyjnej, druga zaś w gabinecie dyrektora teatru.

- Każda wizyta tutaj bardzo nas cieszy, widać postęp prac, widać jak pięknie zaprojektowany i położony jest ten budynek. Czekamy z utęsknieniem, aż zostanie nam przekazany, ale mamy też tę świadomość, jak ważne są prawidłowo przeprowadzone odbiory. Jednocześnie przygotowujemy się do przeprowadzki i mamy nadzieję, że pod koniec najbliższego sezonu przeniesiemy się tu już na dobre - mówi Piotr Bogusław Jędrzejczak, dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

Prace adaptacyjne budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby sceny młodego widza rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

RPO EFRR.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Powrót na początek strony