Dwie kieleckie szkoły ze wsparciem na modernizację stołówek

Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 32 dostały łącznie ponad 132 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu szkolnych stołówek. Środki pochodzą z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Podpisanie umów obyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Miasto Kielce reprezentowali wiceprezydent Marcin Chłodnicki, Skarbnik Miasta Beata Pawłowska i dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Piotr Łojek.

W województwie świętokrzyskim wsparciem zostało objętych 21 publicznych szkół podstawowych, a łączna kwota dofinansowania to 1 397 212,40 zł.

fot. ŚUW

Powrót na początek strony