Dzieci i młodzież będą mieć lepsze warunki. Miasto zmodernizuje dwa budynki oświatowe

Chodzi o Przedszkole Samorządowe nr 21 przy ul. Krakowskiej 15A i Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Warszawskiej 340. Trwa postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę robót budowalnych. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia br.

Projekt „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach”, który obejmuje dwa zdania - modernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 21 oraz przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 – otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to 9 400 000 zł, dofinansowanie – 7 990 000 zł.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki nauczania uczniów, jakość kształcenia oraz dostępność placówek edukacyjnych.

W budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Krakowskiej m.in. docieplone będą ściany, wymieniony zostanie stropodach, okna, parapety i drzwi zewnętrzne. Wykonawca zmodernizuje kominy i zamontuje budki lęgowe dla ptaków na elewacji.

Większy zakres robót zaplanowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawskiej. Do już istniejącego budynku zostanie dobudowany nowy o powierzchni ponad 260 m². Powstaną w nim 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pedagoga, dyrekcji i sekretariatu, pomieszczenia dla cateringu, jadalni, zmywalni, świetlicy, szatni i WC. Przy nowej części szkoły wybudowana zostanie winda dla osób z niepełnosprawnościami. W istniejącym budynku SP 4 wyremontowane będą pomieszczenia, a jedna sala zostanie przekształcona w szatnię. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostanie: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, wymiana i docieplenie dachu, rur i rynien, instalacji odgromowej, modernizacja kominów. Ponadto wymienione zostaną instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne.

Projekt zakłada także zagospodarowanie terenu m.in. budowę nowych schodów, zjazdu z drogi publicznej i bramy wjazdowej od strony ul. Warszawskiej.

Na realizację robót budowlanych wykonawca będzie miał 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powrót na początek strony