Dzieci i młodzież z Winnicy będą gościć w Kielcach

Wakacyjny wypoczynek dla 200 młodych ludzi z Winnicy w Ukrainie odbędzie się w ramach projektu „Kielce Camp dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022”. W czterech dwutygodniowych turnusach wezmą udział dzieci w wieku od 7 do 17 lat. W programie kolonii są wycieczki po Kielcach, regionie świętokrzyskim i zajęcia z języka polskiego. Projekt jest realizowany przez Miasto Kielce wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

W poniedziałek, 20 czerwca w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie dotyczące realizacji projektu „Kielce Camp, Świętokrzyskie 2022”. W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, członek zarządu województwa Tomasz Jamka oraz z-ca dyr. Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych ŚUM Tomasz Fitas.  

- Pragniemy pomóc zaprzyjaźnionej Winnicy i Obwodowi Winnickiemu na Ukrainie w tym ciężkim i tragicznym momencie w jakim znajduje się kraj naszych sąsiadów. To odpowiedź na prośbę  Siergieja Morgunowa, mera Winnicy. Kielce i Winnicę oraz Województwo Świętokrzyskie i Obwód Winnicki od wielu lat łączą relacje partnerskie, dlatego postanowiliśmy w ten sposób wesprzeć naszych przyjaciół – mówi wiceprezydent Bożena Szczypiór.

Na realizację projektu "Kielce Camp" Miasto Kielce przeznaczyło 210 tys. zł. Planowane źródło finansowania to środki z tzw. „korkowego” na co pozwala art. 31a Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Urząd Marszałkowski, jako wkład Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i wybranych wycieczek po regionie, przekazał 50 tys. zł. Całkowity koszt projektu obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, realizacje programu w Kielcach i animację czasu wolnego to około 260 tys. zł.  

Wypoczynkiem zostaną objęte dzieci zmagające się z traumą związaną z działaniami wojennymi, doświadczone okrucieństwem konfliktu. Do Kielc przyjadą sieroty, półsieroty oraz nieletni, których rodzice zaangażowani są bezpośrednio w obronę Ukrainy.

Młodzi ludzie z Winnicy zamieszkają w Szkolnym Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach. Pierwszy turnus rozpocznie się 20 czerwca. Do 4 lipca dzieci i młodzież wezmą udział w zaplanowanych atrakcjach. Kolejne turnusy zaplanowano w dniach od 4 do 18 lipca, od 18 lipca do 1 sierpnia oraz od 1 do 14 sierpnia.

- Program Campu obejmuje zajęcia sportowe, edukacyjne, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach komponentu edukacyjnego zorganizowane zostaną wycieczki po regionie świętokrzyskim oraz zajęcia z języka polskiego – informuje Karol Gadowski z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce.

W czasie pobytu w Kielcach młodzi ludzie z Winnicy będzie pod opieką ukraińskich wychowawców oraz wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-instruktorskiej Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, która odpowiada za przygotowanie programu. Prace odbywają się w konsultacji z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

Miasto Kielce planuje także kolejne działania skierowane do obywateli Ukrainy. Od 24 czerwca do 4 lipca w Kielcach odbędzie się XV Letnia Szkoła dla uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej z Winnicy. W stolicy świętokrzyskiego będzie wypoczywać 30 dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Za program pobytu i opiekę odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Uczniowie wezmą udział m.in. w lekcjach języka polskiego, warsztatach w instytucjach kultury, zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Dzięki środkom unijnym samorząd Kielc we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód zorganizuje dla matek z dziećmi z Ukrainy pobyty adaptacyjne. Wsparcie będzie udzielone 90 osobom.

Powrót na początek strony