Dzień Otwarty Zespołu Placówek przy ul. Jagiellońskiej 30 w Kielcach

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w piątek, 16 czerwca przy ul. Jagiellońskiej 30 w Kielcach. Początek o godz. 10.00. W programie m.in.: część artystyczna w wykonaniu uczniów, prezentacja placówki, przedstawienie oferty edukacyjnej, zajęcia warsztatowe oraz możliwość skorzystania z porad specjalistów.

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach wchodzą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży i Bursa Szkolna nr 2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży to placówka, w której uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Ośrodek jest jedyną tego typu instytucją w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna 
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Specjalna o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • Technikum nr 9 Specjalne o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Bursa Szkolna nr 2 to placówka, w której zamieszkuje młodzież spoza Kielc uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Kielce. 

- Ze względu na strukturę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, jak również uwarunkowania lokalowe, z całą pewnością można powiedzieć, że nasza placówka jest jedyną w mieście, a może nawet w całym kraju, gdzie proces integracji przebiega samoistnie i naturalnie. To szczególne miejsce, w którym młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna codziennie się spotyka, razem spędza czas i wspólnie realizuje. To sprawia, że nasi wychowankowie są tolerancyjni, życzliwi, empatyczni i zawsze otwarci na potrzeby drugiego człowieka - mówi dyrektor Marta Jagniątkowska. 

Organem prowadzącym Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach jest Urząd Miasta Kielce. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Powrót na początek strony