Elektroniczny krok milowy w obsłudze czytelników

Video zapis i podpis elektroniczny to krok milowy w obsłudze czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach. Nowoczesna technologia przyczynia się do unowocześniania jej usług, a jednocześnie pomaga chronić przyrodę.

Video zapis to wyjątkowa propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach, nie tylko dla mieszkańców miasta. Dzięki wykorzystaniu opcji potwierdzenia danych w trybie video, do grona czytelników Biblioteki może dołączyć każdy obywatel Polski posiadający dokument tożsamości. Warunkiem zdalnego zapisu jest okazanie podczas video rozmowy dowodu osobistego, z którego bibliotekarz spisze numer PESEL oraz imię i nazwisko. W przypadku dzieci, zapisywanych przez rodziców, procedura działa podobnie.

Zapis przebiega dwuetapowo. W pierwszym, osoba zainteresowana korzystaniem ze zbiorów biblioteki, w specjalnym formularzu zamieszczonym w katalogu bibliotecznym wprowadza swoje dane adresowe i numer telefonu oraz potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem. Na wpisany w formularzu nr telefonu otrzymuje wiadomość SMS zawierającą w treści TOKEN. Po jego prawidłowym wprowadzeniu zostanie poinformowana o oczekującym ją połączeniu video (Google Meet) z określonego nr telefonu (zawsze ten sam). W drugim etapie - podczas video połączenia bibliotekarz poprosi o okazanie dowodu osobistego – spisze z niego numer PESEL oraz imię i nazwisko. Po wprowadzeniu danych do systemu czytelnik otrzyma SMS-a z danymi do logowania na swoje nowo utworzone konto biblioteczne. Od tego momentu będzie mógł korzystać z e-booków i e-audiobooków dostępnych w zbiorach biblioteki.

A co z czytelnikami, którzy będą chcieli zapisać się do biblioteki osobiście? Mogą to zrobić za pomocą jednego podpisu! Co to oznacza w praktyce? Przy zapisie do biblioteki czytelnik składa na urządzeniu elektronicznym czytelny podpis, podobnie jak przy odbiorze paczki u kuriera. E-podpis zostaje umieszczony na karcie zapisu, a następnie w bazie danych biblioteki. Zgromadzone przez bibliotekę papierowe karty zapisu, po ich digitalizacji, już jako zaszyfrowane PDF-y również trafią do tej bazy. Takie rozwiązanie niweluje problem wyszukiwania kart zapisu w składnicy akt i ułatwia proces pobierania tych danych, jak również przechowywania danych papierowych.

E-podpis, bardzo wygodny dla nowego użytkownika, jest również procedurą przyjazną środowisku. Do niewątpliwie największych zalet nowego sposobu podpisywania dokumentów należy ograniczenie zużycia papieru, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki takiemu rozwiązaniu Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach jest EKObiblioteką i jedną z niewielu w Polsce, które wdrożyły procedurę e-podpisu w swoich placówkach.

Usługę video zapisu oraz e-podpisu zrealizowano dzięki głosom mieszkańców Kielc oddanym na projekt „Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik” w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2022.

Wprowadzenie przez Bibliotekę nowej jakości usług znacząco przyczynia się do unowocześniania tej instytucji kultury, wpływa także na jej pozytywne postrzeganie w środowisku lokalnym. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach jest otwarta na zmiany i potrzeby użytkowników.

Powrót na początek strony