Festyn Profilaktyczny w Parku Miejskim

Wstępy artystyczne, konkursy z wiedzy o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i narkotyków, pokaz udzielania pierwszej pomocy i punkty konsultacyjne to tylko niektóre z atrakcji Festynu Profilaktycznego, który odbędzie się w sobotę, 17 września w godz. 10:30 – 17:00 w Parku Miejskim im. S. Staszica w Kielcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Organizatorami Festynu są: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W muszli koncertowej zaplanowano występy dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych z Kielc. Każda świetlica będzie miała swój namiot, w którym zaprezentuje prace plastyczne (biżuterie z koralików, decupage, quilling, origami, ozdoby z filcu itp.). Będzie również malowanie twarzy czy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Młodzież w alkogoglach będzie mogła sprawdzić jak ciężko jest osobie pod wpływem alkoholu przejść po torze przeszkód.

Wszystkim uczestnikom będzie serwowana darmowa wata cukrowa i popcorn. W trakcie wydarzenia chętni będą mogli wziąć udział w konkursach z wiedzy o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Wszyscy uczestnicy Festynu zatańczą taniec integracyjny oraz zumbę.

Swoje punkty konsultacyjne będą miały także Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, MONAR, Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ, gdzie będą dyżurowali terapeuci i pedagodzy. Na miejscu będzie można zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady a także wziąć ulotki.

Organizacja Festynu to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

plakat Festyn  SRA3.jpg

Powrót na początek strony