Finał konkursu "Ökomode - ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego"

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach odbył się finał II edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ökomode–ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zadaniem konkursu było promowanie zainteresowań i postaw ekologicznych, popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne. Celem nadrzędnym było rozwijanie ciekawości poznawczej związanej z krajami niemieckojęzycznymi oraz zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego. A wszystko to z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno–komputerowej.

Uczestnicy trzeciego etapu konkursu wykonali na bazie ekologicznych materiałów ubiór inspirowany strojem z okresu baroku.

W konkursie wzięło udział aż 113 uczestników z województwa świętokrzyskiego. Do finału zakwalifikowano 24 uczestników. Konkurs został wpisany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Zwycięzców wyłoniło niezależne jury w składzie: dr Donata Wójcik  - wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Aneta Bródka – nauczyciel konsultant języka niemieckiego, pracownik ŚCDN oraz projektantka mody Ewa Łukawska.

Zwycięzcą konkursu został Jakub Jaszczyk ze Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Cedzynie. Drugie miejsce zajęła Nikola Ryczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, a na trzecim miejscu uplasowali się Martyna Kot ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie oraz Aleksander Piłat ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach.

Partnerami konkursu byli: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Wydarzenie wspierał również Instytut Goethego w Warszawie.

Organizatorkami konkursu są Alina Dziopa, Kinga Kozieł, Ewa Stachura oraz Marta Pawlak.

Powrót na początek strony