Formacje policyjne w Polsce tematem międzynarodowej konferencji

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zaprosiły na międzynarodową konferencję naukową „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat" – Kielce, 31 maja – 1 czerwca 2021 r. Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

 

Celem wydarzenia jest analiza i poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, obowiązujących systemach prawnych oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego, a także prezentacja indywidualnych postaw przedstawicieli organów siłowych PRL, również w aspektach regionalnych.

 

Duże znaczenie miało także ukazanie wykorzystywania organów policyjnych do eliminowania z życia publicznego jednostek oraz organizacji sprzeciwiających się narzucaniu społeczeństwu niedemokratycznych rozwiązań ustrojowych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Obszary tematyczne konferencji dotyczyć będą czterech okresów funkcjonowania formacji policyjnych:

·       Policja Państwowa w latach 1919-1939

·       Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich

·       Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945-1990

·       Policja w latach 1990-2020

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej:

CZĘŚĆ I – 31 maja 2021 r. – forma STACJONARNA – Audytorium nr II Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (ul. Jagiellońska 109 A)

CZĘŚĆ II – 1 czerwca 2021 r. forma ON-LINE- platforma MS TEAMS

Powrót na początek strony