Funkcjonowanie żłobków w wakacje

W związku z trwającym stanem epidemii narzucającym ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, żłobki samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 13 sierpnia 2020r.

Od 14 do 31 sierpnia żłobki nie będą przyjmowały dzieci. Odbędą się wówczas prace przygotowawcze do nowego roku.

Pierwszeństwo w zapisie dziecka do żłobka na okres wakacji przysługuje, zgodnie z wytycznymi rządowymi, dzieciom, których oboje rodzice pracują – w tym – w służbie zdrowia (jeśli nie zostaną zniesione obostrzenia grupy będą mogły liczyć maksymalnie 12 dzieci).

Powrót na początek strony