Gala Nagród Miasta Kielce za 2022 rok

Uroczystość wręczenia Nagród Miasta Kielce za 2022 rok odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego o godz. 18:00 na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. W tym roku przyznanych zostało 13 nagród, w tym trzy nagrody specjalne, wyłonionych spośród 38 kandydatów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie recital duetu fortepianowego Novi Piano Duo: Anna Wielgus i Grzegorz Nowak.

Nagrody Kielc przyznawane są od 1995 roku. Otrzymują je osoby, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. przedstawiciele świata biznesu, wybitni artyści, dziennikarze, osoby duchowne, naukowcy oraz społecznicy.

Nagrody Miasta przyznaje Prezydent Kielc w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta. Oprócz dziesięciu nagród indywidualnych władze Kielc przyznają, także wyróżnienia dla wybranej firmy, stowarzyszenia lub organizacji.

Informacja o artystach:

Novi Piano Duo zostało utworzone w 2018 roku przez absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Duet prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce i za granicą.

Anna Wielgus w wieku 7 lat rozpoczęła naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, którą w 2011 ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu dra hab. Mariusza Sielskiego. W 2016 ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Marioli Cieniawy-Puchały oraz kameralistyki prof. Janiny Baster I dra hab. Sławomira Cierpika. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich gry solowej i kameralistyki, które prowadzili między innymi: Andrzej Jasiński, Anna Malikova, Olga Łazarska, Paul Badura-Skoda, Jonathan Aner, Pascal Le Corre. Jest dwukrotną stypendystką Centrum Edukacji Artystycznej. Obecnie jest doktorantką w swojej Alma Mater.

Grzegorz Nowak naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kielcach w klasie fortepianu mgr Stefanii Rytel. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie mgr Olgi Łazarskiej. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa, dra hab. Piotra Machnika oraz w klasie kameralistyki prof. Danuty Mroczek-Szlezer, dra hab. Sławomira Cierpika i dra hab. Bartłomieja Kominka. W ramach kursów mistrzowskich współpracował z wybitnymi pedagogami, takimi jak: Wojciech Świtała, Ewa Bukojemska, Eugen Indjic, Dina Yoffe, Jerzy Sterczyński, Tamas Ungar.

Powrót na początek strony