Goście z Winnicy

Delegacja z Winnicy na Ukrainie - partnerskiego samorządu Kielc gości w Kielcach. Głównym celem dwudniowej wizyty specjalistów z obszaru mieszkalnictwa była wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania zasobem mieszkaniowym.


Goście z Ukrainy, w oparciu o doświadczenia z Kielc chcą wzmocnić, dopiero zapoczątkowaną na lokalnym rynku, praktykę tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Ważnym aspektem było również poznanie relacji zarządców budynków z firmami, jakie dostarczają wspólnotom usługi komunalne, czy doświadczenia w obszarze zawierania umów i prawnych aspektów utrzymania nieruchomości.

W programie znalazły się liczne wizyty studyjne, m.in.: w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach, Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych. Ważnym punktem było także spotkanie w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców w Kielcach.


Dziś goście z Winnicy spotkali się w ratuszu z zastępcą prezydenta Kielc Danutą Papaj. Podczas spotkania została podsumowana wizyta gości z Ukrainy oraz określone plany przyszłej współpracy.

Powrót na początek strony