II etap zmian w centrum Kielc. Większa „strefa zamieszkania”, kontraruch rowerowy i więcej stanowisk postoju TAXI

W drugiej połowie maja rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w Śródmieściu Kielc. Jest to m.in. odpowiedź Urzędu Miasta Kielce i Miejskiego Zarządu Dróg na postulaty mieszkańców.

Strefą zamieszkania objęte zostaną ulice: Czerwonego Krzyża, Orla, Kaczyńskiego, Kozia na odcinku od Rynku do Orlej, Warszawska na odcinku od al. IX Wieków Kielc do Rynku oraz pl. Św. Wojciecha.

Rozszerzenie i tym samym uszczelnienie „strefy zamieszkania” spowoduje uspokojenie ruchu, ponieważ zgodnie z przepisami kierowcy będą mogli jeździć z prędkością do 20 km/h, a piesi będą mieli pierwszeństwo. Pozwoli to także wyeliminować parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Możliwe będzie ograniczenie liczby znaków pionowych w centrum, ponieważ drogowcy montując oznakowanie „strefy zamieszkania” zlikwidują znaki B-36 („zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami typu T-25).

W odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców, na ul. Leśnej (przy parkingu Centrum), Małej oraz Dużej (po północnych stronach skrzyżowania z ul. Sienkiewicza) wyznaczone zostaną wymiarowe stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Miasto chce także uregulować zasady parkowania samochodów i poprawić przejezdność ul. Małej i Dużej (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku) wyznaczając miejsca parkingowe na tych ulicach.

Na ul. św. Leonarda oraz Czerwonego Krzyża pojawią się rotacyjne miejsca postojowe dla zaopatrzenia. Będzie można się tam zatrzymać na czas rozładunku, maksymalnie do 30 minut.

W odpowiedzi na prośby taksówkarzy na ul. Staszica (przy DH Puchatek), ul. Leśnej (przy skrzyżowaniu z ul. Małą) oraz ul. Dużej (przy skrzyżowaniu z ul. św. Leonarda) zorganizowane zostaną stanowiska postoju TAXI.

Miasto sukcesywnie umożliwia także poruszanie się rowerzystów na drogach jednokierunkowych „pod prąd”. Kontraruch rowerowy będzie wprowadzony na ul. Orlej oraz na ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Pelca do ul. Silnicznej.

Przy Urzędzie Miasta Kielce na Placu Konstytucji będzie wyznaczone miejsce postojowe wyłącznie dla pojazdów obsługujących uroczystości ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Z kolei w zatoce na ul. Czerwonego Krzyża przewidziano stanowisko postojowe dla autokarów turystycznych w godz. 8:00-18:00. To pozwoli wysadzać wycieczki odwiedzające Kielce blisko atrakcji turystycznych. Dodatkowo na tej ulicy dla uspokojenia ruchu zostanie zainstalowany próg zwalniający.

Powrót na początek strony