Wybory smorządowe 2024. Informacja o transporcie dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawni, mający trudności w poruszaniu się mieszkańcy Kielc mogą skorzystać z usług specjalistycznego transportu. Należy przy tym wykazać orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu.

Przewóz realizowany jest z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania (tj. zameldowany na pobyt stały w Kielcach lub został ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek), do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 3 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:45–15:15 pod nr telefonu 41 36 76 597 lub mailowo: patrycja.zamczyk@um.kielce.pl.

W dniu wyborów osoby, które wcześniej zgłosiły chęć skorzystania z transportu będą mogły kontaktować się pod nr telefonu 603 644 737.

Powrót na początek strony