Informacja o działaniach w związku z pożarem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Promniku

Do pożaru hali magazynowej doszło około godz. 3 w nocy z 29 na 30 maja br. 31 maja Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, Mirosław Banach powołał 5-osobowy zespół ds. wyjaśnienia przyczyn pożaru pod kierownictwem kapitana pożarnictwa inż. Zbigniewa Dyka. Obecnie trwa postępowanie prokuratorskie, które ma ustalić przyczyny pożaru. Szacowane są także straty przez Spółkę i firmę ubezpieczeniową. Dzięki profesjonalnym działaniom funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej akcja gaśnicza przebiegła bardzo sprawnie. W pomoc strażakom zaangażowała się również załogo PGO i pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce.

Pożar objął halę, która była przeznaczona pod magazyn na paliwo alternatywne RDF dla cementowni w Nowinach oraz zbelowanego pre-RDF dla innych producentów paliw alternatywnych (sukcesywnie wywożonego zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na jego zagospodarowanie).

Dzięki szybkim działaniom pracowników PGO udało się wyprowadzić dwa samochody ciężarowe z garaży obok wiaty objętej pożarem oraz odprowadzić poza obszar pożaru nowy rozdrabniacz o wartości 3,3 mln zł, który znajdował się przed halą. Pozostałe dwie maszyny - rozdrabniacz wstępny oraz sito o wartości ok. 1,5 mln zł - znajdujące się w lewym segmencie wiaty objęte były pożarem i nie udało się ich wyprowadzić ze względu na bardzo wysoką temperaturę. 

Do demontażu dachu wiaty konieczne było sprowadzenie specjalistycznego sprzętu. Na zlecenie Spółki, pracę wykonała firma MAKER. Następnie do działań przystąpili pracownicy PGO, którzy ładowarkami i koparkami zbierali dogaszany pre-RDF i przewozili go na teren nieobjęty pożarem.

Akcja trwała nieprzerwanie od 30 maja do 2 czerwca do godz. 21:30, kiedy została zakończona. Teren został przekazany pod dozór Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

Wiata, magazyn oraz sprzęt były objęte polisą ubezpieczeniową. 

Powrót na początek strony